vrijdag 23 juli 2010

mijn familiespelIn het begin was het spel eenvoudig, er waren
maar vier spelers: mama, papa, de hond en ik.
Maar toen mama en papa uit elkaar gingen, werd
alles anders. De regels veranderden en er kwa-
men steeds meer nieuwe spelers.

Geen opmerkingen: